Uranium Industry a.s. je česká společnost, akcionář společného podniku Gurvansaikhan LLC, který provádí průzkum uranových ložisek v Mongolsku a je držitelem čtyř licencí na těžbu uranu na ložiscích s velmi nízkými OPEX a CAPEX. Projekt "Gurvansaikhan" se současně nachází v fázi pre-production na ložisku Hairhan. Ekonomická a technická proveditelnost těžby metodou podzemního loužení (ISL) je doložená studií proveditelnosti. Finanční ukazatele projektu, mezinárodní tým, nejmodernější dostupná technologie a příznivé podmínky pro těžbu dělají projekt "GSJV" jedním z nejperspektivnějších projektů těžby uranu na dnešním trhu.
Uranium Industry, a.s. is a Czech Republic based company and shareholder in Gurvansaikhan LLC joint venture, which is a company conducting uranium prospection activities in Mongolia and is currently holding four uranium mining licenses for deposits with very low OPEX and CAPEX. The Gurvansaikhan project is currently in the pre-production stage for the Hairhan deposit. Project feasibility and viability of In-situ leaching is guaranteed by feasibility documentation. The project's financial indicators, experienced international team, state of the art technology and favorable mining conditions make GSJV on of the most perspective uranium projects on the market today.
info@prevalent.eu
+420 233 321 805
Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika
CONTACTS: